Jdi na obsah Jdi na menu

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

S Markétou lektorujeme kurzy naživo i webináře.

 

Mgr. Kateřina Vrtišková

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze a během let jsem se setkávala s mnoha přístupy k dětem i k učení samotnému. Z každého směru, metody jsem si vybrala to, co mi přišlo užitečné a viděla jsem, že to baví mě a funguje u dětí. V současné době je mé učitelování nejvíc spojeno s programem Začít spoludílnami čtení a psaníbadatelstvímučením venkumetodami kritického myšleníHejného matematikouformativním hodnocenímŠkolou bez poražených a nejnověji také s Filozofií pro děti. Ve škole působím navíc jako koordinátor ŠVP, EVVO a Ekoškoly.

V uplynulých letech mě hodně bavila spolupráce na projektech Průřezová témata a čtenářstvíSpirála nebo ověřování Map učebního pokroku – Čtenářského kontinua pro PŠÚ. Napsala jsem dvě publikace pro učitele – Co vyprávěl starý dub a Velké putování skřítka Ostružinky. Ke druhé jmenované jsem založila Fb skupinu pro sdílení zkušeností. V roce 2020 jsem spolupracovala na pořadu České televize UčíTelka, pro kterou jsem připravila a odučila čtenářsky zaměřené hodiny v 1. a 2. třídě.

Kromě učení dětí mě v poslední době čím dál víc baví i práce s dospěláky. A ačkoliv učím na plný úvazek na 1. stupni, lektorování kurzů (certifikovaný lektor Školy bez poražených a lektor RWCT) a mentoring (Les ve škole, mentorská podpora provázejících učitelů v programu Učitel naživo) mi dává smysl a dělá velkou radost. Za největší ocenění mé práce považuji 1. místo v Global Teacher Prize ČR v roce 2018. Mezi mé koníčky patří rodina, knížky, příroda a aktuálně také španělština.

 

Mgr. Markéta Pézlová

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně. Zkušenosti jsem
začala sbírat na tehdy málotřídní škole v Psárech – Dolních Jirčanech. Druhou osudovou školou pro
mě byla škola ve Vraném nad Vltavou. Tady jsem měla příležitost se zapojit do vzdělávacích projektů
Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství, Spirála, Ekoškola či Menu pro
změnu. Podílela jsem se na ověřování Čtenářského kontinua PŠÚ.

Momentálně působím jako koordinátor čtenářské gramotnosti v projektu MAP Frýdlantsko II, kde
propojuji dohromady knížky, děti, knihovníky a učitele.

Pro nakladatelství Baobab jsem z francouzštiny přeložila soubor pohádek švýcarského autora Blaise
Cendrarse pod názvem Malé černé pohádky pro nebojácné děti.
Kontakt: kremrole@email.cz

 

 

Rubriky

Proběhlé kurzy

Příspěvků: 12

Aktuální kurzy

Příspěvků: 0