Jdi na obsah Jdi na menu

15. týden

9. 12. 2019

Dokument ke stažení zde.

 

Dokončili jsme další centra aktivit, tentokrát zaměřená na blížící se vánoční svátky. Po společném přemýšlení před třemi týdny jsme zjistili, co nás hodně zajímá, co bychom se chtěli dozvědět a také co bychom v jednotlivých centrech rádi dělali. Postupně se tak učíme plánovat a ačkoliv je to hodně těžké, opravdu se hodně snažíme.

Na základě našich představ paní učitelka připravila obsah všech pěti center. Jejich hlavní spojovací otázkou bylo: Slavíme Vánoce všichni stejně? A jak? Nebo se od některých spolužáků můj způsob oslav liší? A v čem?

Po odpovědích jsme pátrali:
Centrum čtení - nejdříve jsme si každý sám přečetli pět vět o tom, jak je možné slavit Štědrý den, a vyznačili si, jestli platí i pro nás. Potom jsme do společné tabulky zjištěné údaje zaznamenali a povídali si, na co jsme přišli. A nacházeli jsme první rozdíly. Někdo má k večeři kapra, jiný ne. Někdo si chodí ke skautům pro světýlko z Betléma, někdo ne. Někdo zdobí živý stromeček, někdo má umělý,... Nakonec jsme společně četli popis černobílého obrázku Betléma a podle toho, co jsme se dočetli, jsme ho také vybarvili nebo dokreslili.
Centrum psaní - každý si postupně přečetl začátky čtyř vět, promyslel jejich pokračování a co nejlépe ho napsal. Kdo potřeboval poradit s napsáním slova, řekl si pomoc. Pak přišlo na řadu kreslení Ježíška, jak si ho kdo představuje. A nakonec společné sdílení - máme to stejně nebo se  lišíme? I tady jsme měli příležitost zjistit, že jsou naše představy toho, proč a jak nosí Ježíšek dárky, apod. rozdílné.
Centrum matematika - nakupovali jsme na vánočním jarmarku. Každý si zaznamenal tři věci, které zakoupí, a pak jsme porovnávali, zda nakupujeme stejné nebo ne. K tomu nám pomohla tabulka, kterou jsme si vyplnili. Pak jsme společně zjišťovali, zda nám na nákup stačí 10 Kč nebo ne. A proč. Používali jsme mince, abychom si vše znázornili.
Centrum ateliér - každý z nás přispěl "svou troškou do mlýna", když vyrobil jeden kousek společných 3D vánočních stromečků. Bylo potřeba si se zavřenýma očima představit svůj vánoční stromek, pak ho vybarvit a vyrobit si co nejpodobnější ozdoby. A ty nakonec nalepit na svou část stromečku. Takže nám vznikly tři krásné stromečky, které si vystavíme ve třídě.
Centrum věda a objevy - zde jsme se proměnili ve vědce, badatele a zkoumali jsme bramborový salát. Učili jsme se klást otázky (pomáhala nám pomůcka zvaná "rybí kost") a na tu Všudybýlkovu jsme pak vymýšleli hypotézu. Skřítka totiž zajímalo, zda ostatní dělají stejný salát jako on. A proč. Některé skupiny si myslely, že ano, jiné ne. Abychom měli jistotu, vypravili jsme se na průzkum. Na chodbě jsme během přestávky zpovídali paní učitelky (i pana učitele) a do tabulky zaznamenávali, které ingredience kdo do salátu dává a které ne. Když jsme vše převedli do sloupcového grafu, zjistili jsme, že každý dělá salát jinak, než ostatní. Nakonec nás to nepřekvapilo, když jsme si uvědomili, že i my sami se v tom lišíme.
Na konci každého dne jsme se učili oceňovat kamarády za jejich práci v centru pro skupinu. A postupně se nám to začíná dařit. Nakonec jsme dali všechny výstupy dohromady, abychom si shrnuli naše zjištění. A ačkoliv se ve spoustě věcí lišíme, na vánoce se těšíme všichni hodně moc :-).

Nezaháleli jsme ani v jednotlivých předmětech. Ve čtení se blížíme ke konci naší učebnice, čím dál tím zdatněji čteme a hodně se věnujeme rozvoji čtení s porozuměním. Jak jsme na tom s našimi čtenářskými dovednostmi jsme si ověřili při dalších testech čtenářské gramotnosti. Poslední stránka nám zbývá také v první písance - uvolňovacích cvicích. Teď budeme hodně trénovat psaní velkými tiskacími písmeny, abychom zvládli i delší slova a nezapomínali  na háčky a čárky. A od konce ledna nás čekají písanky s nácvikem psacího písma.

V angličtině pokračujeme s upevňováním slovní zásoby - hračky - formou her se Spikem a Ruby.

V matematice počítáme do devíti, hodně krokujeme, sčítáme, odčítáme, řešíme sčítací trojúhelníky, ... a hlavně se snažíme si vše znázorňovat a práci po sobě kontrolovat. Nově jsme se naučili rozdělovat zadaný počet na dvě čísla. Také stavíme z krychlí a zkoušíme si ke stavbám kreslit jejich plány. To už nám jde dobře. Těžší je občas určit počet krychlí v podlažích. Vše pak evidujeme do tabulek a učíme se je číst.

Protože je prosinec, učíme se zpívat stejnojmennou písničku. A každé ráno jeden z nás otevírá stromeček z třídního adventního kalendáře. Už jsme v polovině a zatím bezpečně víme, že nám postupně vzniká mapa, pravděpodobně okolí školy, že je u ní nějaký text a že se to bude týkat vánoc, když je v rohu vánoční stromeček.

Oslavili jsme mezinárodní den hor aktivitou, kterou pro nás připravil Ekotým 1. stupně. Minulý týden jsme vyluštili křížovku, vysvětlili si pojem "osmitisícovka" a zapsali si do sešitů, abychom zkusili zjistit jednu informaci o Annapurně, kterou jsme složili z rozstříhaných kousků. A protože tento úkol většina třídy splnila, mohli jsme společnými silami vytvořit naučný plakát. Připomněli jsme si, co takový plakát obsahuje (protože už jsme něco takového zkoušeli u koní), a rozdělili si úkoly. Někdo psal nadpis, jiní psali popisky, další vystřihovali fotky a další kreslili obrázky. Pár statečných došlo k tiskárně pro fotky a pak už stačilo vše nalepit na čtvrtku a plakát podepsat. V tuhle chvíli už zdobí nástěnku v hale.

V pátek jsme vyrazili do svíčkárny v Šestajovicích. Cesta byla pohodová, pan řidič laskavý a program si děti užily, stejně jako následný nákup. Snad jen kdyby to nebylo tak moc "masové". Ale děti tento nedostatek zřejmě neregistrovaly :-).