Jdi na obsah Jdi na menu

Leden

Učíme se venku – leden
První lednový pátek jsme venku neřešili učení, protože konečně nasněžilo. Takže jsme vzali boby, lopaty a další „klouzadla“ a vyrazili k „lavičce“. Celou hodinu jsme tam byli sami a pořádně si to užili. Další pátky už jsme venku věnovali i češtině, matice, prvouce, pracovkám a taky trochu tělocviku. V sadu i na hřišti jsme trénovali pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách. Nejdříve jednodušším způsobem s kartičkami, poté obtížnější variantou s kolíčky. Tu nám ale zpestřila skutečnost, že se paní učitelka s Jarkou proměnily v naše protivníky a sběr kolíčků nám komplikovaly, když nás ve stanovené části hřiště honily a kolíčky nám braly. I tak jsme sestavili několik slov, z kterých jsme poté během přesunu do lesíka tvořili v týmech příběhy. Ty jsme si pak navzájem představili (někteří dokonce zvolili variantu krátké scénky). Z přírodních materiálů jsme se pokusili vytvořit plšíka lískového, s kterým jsme se seznámili díky Ostružinkově pohádce.

Velké putování skřítka Ostružinky v lednu
Po Vánocích se skřítek Ostružinka vypravil na zpáteční cestu domů. My jsme díky tomu měli možnost prozkoumat jehličnaté stromy, počasí, kalendář a masopust. Při aktivitách na jehličnatých stromech jsme si vyzkoušeli práci s tabulkou věcných rysů, zkoumání a porovnávání tří informačních zdrojů (odborný text, obrázky, vzorky přírodnin) a spolupráci ve skupině. Počasí jsme zařadili do center aktivit a kalendář jsme zařadili do matematiky, českého jazyka, výtvarné výchovy, prvouky a hudební výchovy. Měli bychom umět vyjmenovat měsíce v roce, zařadit je do ročních období a popsat, jak se které roční období v přírodě pozná na stromech, u zvířat, jaké bývá počasí a které zvyky a tradice kdy slavíme. U masopustu jsme letos podruhé pracovali metodou skládankového učení. Stali jsme se tak experty na část masopustních zvyků a bylo naší zodpovědností, že to, co jsme se naučili my, budou díky naší „výuce“ umět i všichni ostatní.

Centra aktivit – Počasí
Díky tomu, že máme ve třídě asistentku Jarku a ustálený rozvrh hodin, jsme se mohli stejně jako vloni pustit do center aktivit. Jednou za měsíc tedy věnujeme týden práci na stanovištích Matematika, Věda a objevy, Čtení a psaní, Ateliér. Postupně se všichni vystřídáme na všech. Lednovým tématem, které všechny aktivity spojovalo, bylo počasí. Práci jsme zahájili brainstormingem otázek, co všechno bychom se chtěli dozvědět. Bylo jich velké množství a všechny svědčily o tom, že kladení otázek nám jde čím dál tím lépe. Nejvíce odpovědí jsme měli možnost získat v centru Věda a objevy. Poté, co jsme odhalili význam symbolů, kterými značíme počasí, jsme si jedno počasí vybrali, abychom o něm zjistili co nejvíc. K dispozici jsme měli obrázky a odborný text z knihy „Malovaný svět“. Ve čtení a psaní jsme si měli (za pomoci návodných otázek) představit sami sebe ve sněhové vánici a napsat krátký příběh s využitím obrázků místo některých slov. Také jsme měli možnost ověřit si naše porozumění starým lidovým pranostikám. V ateliéru jsme si podle návodu vyrobili zimní čepici a také vymysleli a zaznamenali doprovod k básničce Leden na vybrané Orffovy nástroje. V centru matematiky jsme se seznámili s teploměrem a jednotkami pro měření teploty. Četli jsme tabulku s teplotami v uplynulém týdnu, porozuměli informacím, které jsme v ní našli, a zakreslili je do obrázků teploměrů. Zvládli jsme jak kladné, tak i záporné teploty (i když ty nám daly zabrat). Na závěr jsme se vždy sešli v kruhu, abychom sdíleli, jak se nám pracovalo a co jsme se v jednotlivých centrech naučili nového. Další týden s centry aktivit nás čeká v únoru.