Jdi na obsah Jdi na menu

Co by měl umět budoucí prvňáček

13. 7. 2017

 

Psychomotorický rozvoj

 • schopnost koncentrace
 • pravidelný režim

Hrubá motorika

 • poskoky na jedné noze, skákání "panáka", překážková dráha, školka, házení míčem o zeď, skákání přes gumu, běh - slalom..."

 • hry (na sochy, škatulata...)

 • schopnost relaxace (i s relaxační hudbou)

Jemná motorika

 • hodně kreslit

 • práce s papírem (mačkání, trhání, stříhání...)

 • korálky, mozaiky, práce s dětskými nástroji

Poznávací rozvoj, rozvoj vnímání

 • zrakové - vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, uprostřed, mezi, vedle...,

 • rozlišování obrázků, Kimova hra...

 • sluchové - rozeznávat slabiky (slyšet, co je na začátku, na konci, uprostřed slova), vytleskávání, určování počtu slabik, hledat slova začínající stejnou hláskou, ...

 • předčíselné pojmy - méně, více, stejně, větší, menší, umět přiřazovat čísla k předmětům či obrázkům

 • rozvoj řeči - zopakovat dvanáctislabičný verš, seřadit obrázky podle děje, umět popsat byt, pokoj..., dechová cvičení (čichání, nafukování, vtahování vzduchu...)

 • orientace v čase a prostoru - včera, dnes, zítra, adresa, datum narození...

 • znát - co děláme ráno, v poledne, večer, co se děje na jaře, v létě...

   

Seznam knih a cvičení pro předškoláky

 • dozrávání (než půjdu do školy...) - Bc. Eliška Petruchová
 • Cvičení pravolevé orientace - Olga Zelinková

 • Hrajeme si s písmeny - Olga Zelinková

 • Rozvoj zrakového vnímání - PaedDr. Lena Fábryová

 • Šimonovy pracovní listy 4. - 10. - různí autoři

 • Jednou budu školákem - Jullienová, Marchalová

 • Dobrý start do školy - Andersonová, Fischgrundová

   

Desatero prvňáčka

 

1. Dítě neodbývat.
2. Být dostatečně pevní.
3. Nedovolit vytvoření špatných návyků.
4. Nesekýrovat.
5. Nechat na dítě dopadnout důsledky jeho činů. Nehodnotit dítě, ale čin.
6. Tolerovat chyby.
7. Citlivě reagovat na řečový projev dítěte.
8. Nehýčkat.
9. Být důslední.
10. Rodiče = vzor chování.

 

Začátek školní práce svému dítěti ulehčíte když:

 • budete již nyní na něm vyžadovat jasnou a správnou výslovnost, v případě chybné výslovnosti přivedete dítě do péče logopeda
 • povedete je, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítání pohádek

 • budete vyžadovat, aby reagovalo na vhodně daný pokyn a sledovat jak jej plní

 • soustředíte dítě na vykonávanou práci a nedovolíte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi

 • je zvyknete na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo započatou práci

 • je navyknete, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci

 • je povedete k tomu, aby po hře uklidilo hračky, po obědě své nádobí a příbor

 • je naučíte pozdravit, požádat, poděkovat, chovat se vhodně k dospělým i k dětem

 • je povedete k tomu, aby při hře, procházkách si všímalo zvířat, květin a všech změn kolem sebe

 • je navyknete, aby ve stejnou dobu vstávalo, chodilo spát, mylo si ruce před jídlem a po použití WC

   

Péče o děti předškolního věku

 

Předškolní věk je obdobím vytváření základů rozvíjející se osobnosti člověka, vtiskování jevů, vzorců. Důležité je uspokojování potřeb dítěte.

 • Potřeby fyziologické

 • Potřeba místa – dítě potřebuje někam patřit, potřebuje vědět, že nejbližší lidé mají ve svém srdci místo i pro ně, potřebuje se ubezpečovat v tom, že je uspokojující mít ve svém srdci místo pro sebe i pro druhé.

 • Potřeba podpory – dítě potřebuje zažívat fyzickou i psychickou podporu. Ne odstraňovat překážky z jeho života, ale podpořit dítě při jejich překonávání.

 • Potřeba péče, lásky – dítě potřebuje zažívat bezpodmínečné přijetí = mám tě rád pro tebe samého „bez podmínek, bez zásluh“.

 • Potřeba bezpečí – dítě potřebuje pevné, jisté rodinné zázemí.

 • Potřeba limitu – dítě potřebuje pravidla, hranice, strukturu. Potřebuje se naučit znát své hranice, možnosti, aby si vytvořilo reálný sebeobraz.

 • Potřeba uznání – dítě potřebuje být důležité.

 • Potřeba seberealizace – dítě potřebuje prostor pro růst, rozvoj všech svých potenciálů.

   

Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u předškolního dítěte

 

 • Hry s přírodním materiálem, stavění z písku

  • hry v blátě

  • hry s kamínky, klacíky, mechem, listy,…

  • hry s hrachem, fazolemi, čočkou, rýží,…

  • hry s vodou

 • Hry s drobnými stavebnicemi

 • Hry s provázky a drátky

 • Hry s barvami – nejlépe prstové barvy, škrobové barvy

 • „Malování“ celými dlaněmi, prsty – na papír, na sklo

 • Prstové hry a cvičení

 • Masáže rukou

 • Hry s masážními míčky

 • Rady rodičům pro zvýšení zájmu dětí o grafické činnosti

  • různé formáty papíru / velký balicí papír, papíry různých tvarů – např. kruh, obláček, jablko, papíry polepená velká krabice

  • změna v umístění papíru – na zem, na dveře, na zeď

  • různé náměty (silnice na balicí papír, oblékání panenek, zdobení domečku, vázy, misky, dokreslování nedokončených obrázků, společné kreslení s rodičem, výstavy dětských prací

    

Zrakové vnímání – rozlišování, analýza a syntéza, paměť

 • Co vidíš na obrázku – detaily
 • Porovnání dvou obrázků – čím se liší

 • Hledání správné cestičky

 • Vyhledávání stejných obrázků, tvarů, písmen, číslic

 • Vyhledávání stejných písmen v textu / bez znalosti písmen /

 • Hledání obrázků různých předmětů, hledání tvarů, písmen na nějakém pozadí (např. hračky v moři, písmena v kouři)

   

Sluchové vnímání – rozlišování, analýza a syntéza, paměť, rytmus

 • Rozlišování různých zvuků „Co slyšíš?“
 • Hra „Řekni co právě dělám“ – dítě sedí se zavázanýma očima a má říci, co se právě děje

 • Při vyprávění reagovat na předem domluvené slovo

 • Poznat první hlásku ve slově, později i hlásku poslední a nějakou další

 • Vymýšlet slova začínající určitou hláskou

 • Učit se básničky a písničky

 • Vytleskávat slova

 • Opakovat rytmus

 • Rytmické hádanky „Bylo to stejné?“

   

Rozvoj řeči, komunikativních dovedností

 

Rozvoj slovní zásoby

 • Hry „Co to je?“; „Jaké to je?“; „Co dělají?“
 • Nadřazené pojmy „ Co patří mezi … „ např. mezi ovoce, nádobí, nábytek, pečivo, stromy, atd.

Hry se slovy

 • Protiklady (opakem velkého je?)
 • Porovnávání (Které zvíře je větší než kočka?, Co je tady větší než židle?, apod.)

Vyjadřovací pohotovost

 • Hádanky (popisujeme předmět, dítě hádá o co jde; role se mohou vyměnit)
 • Hra „Co bys dělal kdyby …“

Rozvíjení komunikačních dovedností

 • Vyprávění zážitků
 • Popis obrázku

 • Vyprávění nad knihou

 • Vyřízení vzkazu

   

   

  Přejato z www.truhla.cz a upraveno