Jdi na obsah Jdi na menu

Listopad

2. 11. 2017

2. listopadu - UNIT 2 - NUMBERS
Učebnice - str. 16 - nová slovní zásoba - čísla 1-10 - hry, poslech, písnička
Pracovní sešit - str. 13 - doplňování do číselné řady
Pracovní listy - opakování slovní zásoby - školní pomůcky - hotovo; školní pomůcky a čísla - rozpracováno
Domácí online procvičování hra (čísla), písnička (Ten little fingers)

7. listopadu - UNIT 2 - NUMBERS
Učebnice - str. 17 - procvičování čísel 1-10 - hry, poslech, písnička
Pracovní sešit - str. 14 - přičítání po jedné - pokyn "five and one more is ... six"
Domácí online procvičování hra (čísla), písnička (Ten little fingers)

9. listopadu - UNIT 2 - NUMBERS
Učebnice - str. 18 - příběh - divadlo
Pracovní sešit - str. 15 - "How many...?"

16. listopadu - UNIT 2 - NUMBERS
Učebnice - str. 18 - procvičování čísel 1-10 - hry, poslech, písnička
Pracovní sešit - str. 61- výroba hry - pexeso k procvičování čísel a školních pomůcek
Domácí procvičování - hra pexeso - zahrát si s rodiči, písnička (The number conga song)
Příští týden opakování + test 2. lekce.

21. listopadu - UNIT 2 - EVALUATION
Pracovní sešit - str. 16-17 - sebehodnocení - znalost slovní zásoby
Test 2 - poslech - porozumění probrané slovní zásobě - školní pomůcky a čísla
Příští hodinu začínáme 3. lekci.

23. listopadu - UNIT 3 - MY TOYS
Učebnice - str. 20-21 - nová slovní zásoba - hračky
Pracovní sešit - str. 18 - dokreslování a pojmenovávání hraček
Domácí online procvičování písnička (The toy song), slovíčka (hračky)

28. listopadu - UNIT 3 - MY TOYS - STORY
Učebnice - str. 22 - příběh, divadlo
Pracovní sešit - str. 19 - spojování a počítání - seznamování se způsobem tvoření množného čísla
Pracovní listy - procvičování slovní zásoby "My toys"

30. listopadu - UNIT 3 - MY TOYS
Učebnice - str. 23 - procvičení slovní zásoby "My toys" a "Numbers" + hra
Pracovní sešit - str. 20- moje hračka
Pracovní listy - procvičování slovní zásoby "Numbers" a "My toys"