Jdi na obsah Jdi na menu

Angličtina 2. ročník

Milí rodiče,

v letošním školním roce mají děti 2 hodiny angličtiny týdně. K práci v hodinách využíváme učebnici a pracovní sešit Happy House 2 (PS hradí třídní učitelé z třídních fondů.). Jednou za pět týdnů budeme mít navíc možnost zažít si hodinu s rodilou mluvčí Lily. 

Hlavním cílem výuky podle učebnice Happy House je dát dětem příklad skutečné angličtiny, jejích zvuků a rytmů. Důraz je kladen především na poslech a mluvení, postupně se děti začnou seznamovat i s psanou podobou slov a začnou dělat jednoduché písemné úkoly. V lednu si založí slovníčky.

Podstatné je zajistit, aby děti neměly pocit ohrožení, že si nebudou pamatovat slovní zásobu nebo že ji popletou. Podpořit je můžete pravidelnou domácí přípravou formou hry nebo s využitím interaktivních materiálů, které jsou k dispozici online. Odkazy k procvičování najdete na těchto stránkách vždy u každé proběhlé hodiny.

Přeji si, aby pro děti angličtina nebyla strašákem, ale aby si k učení cizího jazyka vybudovaly pozitivní přístup.

Katka Vrtišková