Jdi na obsah Jdi na menu

Angličtina 2. ročník

Milí rodiče,

v letošním školním roce mají děti 2 hodiny angličtiny týdně. K práci v hodinách využíváme učebnici a pracovní sešit Happy House 2 (PS hradí třídní učitelé z třídních fondů.). Jednou za pět týdnů budeme mít navíc možnost zažít si hodinu s rodilou mluvčí Lily. 

Hlavním cílem výuky podle učebnice Happy House je dát dětem příklad skutečné angličtiny, jejích zvuků a rytmů. Důraz je kladen především na poslech a mluvení, postupně se děti začnou seznamovat i s psanou podobou slov a začnou dělat jednoduché písemné úkoly. V lednu si založí slovníčky.

Podstatné je zajistit, aby děti neměly pocit ohrožení, že si nebudou pamatovat slovní zásobu nebo že ji popletou. Podpořit je můžete pravidelnou domácí přípravou formou hry nebo s využitím interaktivních materiálů, které jsou k dispozici online. Odkazy k procvičování najdete na těchto stránkách vždy u každé proběhlé hodiny.

Přeji si, aby pro děti angličtina nebyla strašákem, ale aby si k učení cizího jazyka vybudovaly pozitivní přístup.

Katka Vrtišková

DUBEN

32. týden (úterý 9. 4., čtvrtek 11. 4.)
- ústní zkoušení slovíček z 5. lekce
- říkanka "Where's my sock"
- nácvik otázky "Is it in the...?" s modelem Happy House
- společný nácvik a ve dvojicích hra myšek Spike a Ruby podle učebnice na str. 44
- společná práce s úkolem v PS na str. 39
- úkol v PS na str. 38

31. týden (úterý 2. 4., čtvrtek 4. 4.)
- říkanka "Where's my sock" (učebnice str. 43)
- písemná podoba slovní zásoby 5. lekce (kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden) - PS str. 36
- ústní zkoušení slovní zásoby
- porozumění poslechu - PS str. 37
- nácvik otázky Is it a ...?
- práce s modelem Happy House 

 

BŘEZEN

30. týden (úterý, čtvrtek)

- písnička "It's lunchtime"
- procvičování slovní zásoby 5. lekce (kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden)
- hra "What's missing?" - společný nácvik a trénink ve skupinkách
- poslech s porozuměním - příběh str. 42)
- zápis slovíček
- domácí online procvičování písnička, příběh, slovíčka, hra "Hot spot", "Find the pairs"

29. týden (úterý, čtvrtek)
- opakování slovní zásoby v obrázkové i písemné podobě
- Test 4. lekce (poslech, vybarvování podle přečteného textu, doplňování slov do vět podle nabídky)

- rozbor testu ze 4. lekce, představení možností k domácímu procvičování
- úvod do 5. lekce - seznámení se slovíčky kitchen, bedroom, bathroom
- poslech písničky, ověření porozumění probraným slovíčkům
- online procvičování: písnička, slovíčka

Čtvrtek 14. 3.
- opakování, ukončení 4. lekce, sebehodnocení

Od 19. 3. platí nové rozdělení do skupin. V tento den také píšeme test ze 4. lekce.